top of page

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.eatamins.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Tadas Kanišauskas (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas norėdamas apsipirkti šioje internetinėje parduotuvėje, privalės iš naujo sutikti su modifikuotomis Taisyklėmis.
1.3 Pirkėjas sutinka, be aiškaus rašytinio Pardavėjo leidimo, neatgaminti, nekopijuoti, neparduoti ir neperparduoti prekių.
1.4 Pirkti elektroninėje parduotuvėje www.eatamins.com turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.5 Pirkėjas, sutikęs su Taisyklėmis, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, jis turi teisę pirkti prekes www.eatamins.com internetinėje parduotuvėje.
 
2. Asmens duomenų apsauga
2.1 Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje www.eatamins.com Pirkėjas gali nesiregistruodamas.
2.2 Pirkėjas, užsakydamas prekes Taisyklėse numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose, turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.3 Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos. 
2.4 Jeigu Pirkėjas sutinka, 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys gali būti tvarkomi elektroninėje parduotuvėje www.eatamins.com tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas registracijos metu turi galimybę pasirinkti gauti ar negauti naujienlaiškius ir specialius pasiūlymus.
2.5 Tik registruotiems nariams naujienlaiškis bus siunčiamas paspaudus mygtuką “Registruotis”, tada narys automatiškai pradės gauti naujienlaiškius, kurių galės atsisakyti, paspaudęs naujienlaiškio apačioje esančią nuorodą. Pardavėjas visus informacinius pranešimus siunčia nario pateiktu elektroninio pašto adresu.
2.6 Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.7 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu, susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 
3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
3.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es), suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką “Apmokėti” bei apmoka užsakymą.
3.2 Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

 
4. Pirkėjo teisės
4.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.eatamins.com internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su www.eatamins.com internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę, jos užsakymo numerį bei grąžinimo priežastį) ne vėliau kaip likus dienai iki prekės atsiėmimo.
4.3 Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Civilinio kodekso nuostatomis bei LR Vyriausybės nutarimu dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo (2001 m. birželio 11 d. Nr. 697, 2014 m. redakcija).

 
5. Pirkėjo pareigos
5.1 Pirkėjas privalo sumokėti prekių kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka per Wix Payments sistemą.
5.2 Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.3 Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.4 Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti prekę, įsitikinti, kad atsiimta prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
5.5 Prieš naudodamas prekę ar ją laikydamas, Pirkėjas turi atidžiai perskaityti informaciją pateiktą ant prekės pakuotės ar kartu su preke bei laikytis aprašytų tokios prekės laikymo ir saugojimo sąlygų.
5.6 Pirkėjas, naudodamasis www.eatamins.com internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 
6. Pardavėjo teisės
6.1 Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
6.3 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.2.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) kalendorines dienas.
 
7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.eatamins.com teikiamomis paslaugomis.
7.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3 Pardavėjas įsipareigoja paruošti Pirkėjo užsakytas prekes atsiėmimui Pirkėjo užsakytam laikui, kuris buvo nurodytas perkant.
7.4 Išimtiniu atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad prekė nebėra parduodama, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir pasiūlys Pirkėjui galimą problemos sprendimo būdą (pvz.: pinigų grąžinimo, papildomo termino prekei pagaminti ar kt.). Pirkėjui nesutikus su jokiais Pardavėjo pasiūlymais, prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas ir, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas.
7.5 Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą.
 
8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka
8.1 Prekių kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.
8.2 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.eatamins.com ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
8.3 Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis:
8.3.1. elektronine bankininkyste per Wix payments sistemą ar Wix payments sistemoje nurodytais būdais.
 
9. Prekių atsiėmimas
9.1 Pirkėjas privalo atsiimti prekes Pardavėjo iš anksto prieš perkant prekes nurodytu adresu, kuris yra siunčiamas automatiniu pranešimu Pirkėjui užsakius prekes.
9.2 Pirkėjas privalo atsiimti prekes Pardavėjo iš anksto prieš perkant prekes nurodytu atsiėmimo laiku.
9.3. Atvykus atsiimti prekių Pirkėjas turi paskambinti telefonu, kuris yra siunčiamas automatiniu pranešimu Pirkėjui užsakius prekes.
9.2.. Pirkėjas įsipareigoja apie vėlavimą atsiimti prekes pranešti Pardavėjui telefonu ar el.paštu ir susiderinti prekės atsiėmimą.

 
10. Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
10.2 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
10.3 Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
10.4 Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 10.1 punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas.
10.5 Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

 
11. Prekių kokybės garantija
11.1 Prekėms galioja jų gamintojo suteikta kokybės garantija ir (ar) tinkamumo naudoti terminas, kurių konkretus terminas (trukmė) ir (ar) kitos sąlygos, įskaitant sąlygas garantijos netaikymui, nurodomos tokių prekių aprašymuose, ant prekės pakuotės ir (arba) kartu su prekėmis pateikiamose garantinėse knygelėse. Jeigu tam tikroms prekių rūšims gamintojo kokybės garantija nėra suteikta, tokioms prekėms galioja dviejų metų garantija pagal įstatymą ir gamintojo komercinė garantija, kuri neapriboja ir nevaržo Pirkėjų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę Pirkėjams nustato LR CK. 
11.2 Gamintojo prekės galiojimo įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. 
11.3 Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 
11.4 Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, savo pasirinkimu turi teisę: 
11.4.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus; arba 
11.4.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke; arba 
11.4.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti prekės kainą; arba 
11.4.4. vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą prekės kainą. 
11.5 Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje www.eatamins.com pavaizduotų prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių prekės formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių. Jeigu Pirkėjui reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl Pardavėjo prekių, prašome kreiptis tiesiogiai į Pardavėją el. paštu eatamins@gmail.com. 
 
12. Atsakomybė
12.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. 
12.2 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis www.eatamins.com internetine parduotuve. 
12.3 Internetinės parduotuvės Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jeigu internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinės parduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus internetinėje parduotuvėje. 
12.4 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 
12.5 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius. 
12.6 Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo. 
 
13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje www.eatamins.com įvairias akcijas. 
13.2 Pardavėjas pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu įvesti ir (ar) atšaukti pasiūlymus, akcijas arba keisti prekių kainas, nepažeidžiant Kliento teisių, įskaitant Sutarties sąlygų. 
13.3 Nuolaidos nesumuojamos. 
13.4 Pardavėjas Pirkėjų atsiliepimus patvirtina tik tuo atveju, jeigu atsiliepime nurodytu el. pašto adresu buvo atliktas pirkimas e-parduotuvėje.
           
14. Apsikeitimas informacija
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el. pašto adresu eatamins@gmail.com.
 
15. Slapukų naudojimas
15.1 Norėdamas Pirkėjui ar Elektroninės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Elektroninėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Elektroninėje parduotuvėje Administratorius naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Elektroninės parduotuvės lankytoją, nustatyti Elektroninės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Elektroninėje parduotuvėje esančias klaidas. 
15.2 Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Elektronine parduotuve Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Pardavėjo numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Elektroninės parduotuvės funkcijos gali neveikti. 
 
16. Baigiamosios nuostatos
16.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais. 
16.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė. 
16.3 Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir (ar) nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, kaip nurodyta Elektroninės parduotuvės naudojimo tvarkoje. 
16.4 Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl www.eatamins.com įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/. 
16.5 Pardavėjas turi teisę pakeisti, pakoreguoti ar papildyti prekių pirkimo-pardavimo taisykles Tinklapio naudojimo tvarkoje numatytu būdu, todėl Pirkėjui teikiant prekių užsakymą, bus taikomos prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, galiojančios prekių užsakymo pateikimo metu. Visais atvejais Pirkėjas įsipareigoja su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis susipažinti kiekvieno prekių užsakymo pateikimo metu, pažymėdamas nuorodą, kurioje nurodoma, jog su Taisyklėmis susipažino. Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė ir suprato prekių užsakymo metu galiojančias Tinklapyje pateikiamas Taisykles, įskaitant aktualią prekių pirkimo-pardavimo taisyklių redakciją. 
16.6 Norėdami informuoti Pardavėją apie prekių pirkimo-pardavimo taisyklių pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų arba jeigu reikalinga Pardavėjo pagalba dėl prekių pirkimo-pardavimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis el. paštu eatamins@gmail.com. Į paklausimus, gautus raštu, bus atsakyta per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. 

bottom of page